Mury obronne (I poł. XIV w.) w Golubiu-Dobrzyniu – Hotel Golub-Dobrzyń, Noclegi, Restauracja – Dwór Fijewo

Mury obronne (I poł. XIV w.) w Golubiu-Dobrzyniu

mury

W pierwszej połowie XIV wieku wokół miasta wzniesiono fortyfikację w postaci murów opatrzonych dodatkowo wieżami i basztami. Dziś mury obronne w Golubiu-Dobrzyniu są w dużej mierze wspomnieniem, albowiem zachował się ich zaledwie niewielki odcinek. Stanowi on jednak bardzo cenną atrakcję turystyczną. Nie tylko w skali samego miasta, ale całego regionu. Pod koniec lat 50. ubiegłego wieku mury znalazły się w oficjalnym rejestrze zabytków. Aktualnie pozostałości średniowiecznej zabudowy cieszą oczy turystów z kraju i zagranicy.

Kiedyś naprawdę imponowały

Historycy ustalili, jak wyglądały obronne mury Golubia-Dobrzynia w latach swojej świetności. Stanowiły nieregularny pięciobok, na który składały się proste murowane odcinki. Zawierały w sobie 17 baszt o kształcie prostokąta, a także cztery niezbyt duże narożne wieże. Do dziś zachowała się tylko jedna – w okresie międzywojennym stanowiła siedzibę organizacji harcerskich. Wzdłuż zabudowy rozlokowano cztery bramy – Zamkową, Brodnicką, Błońską oraz Dobrzyńską. Po trzech stronach murów wykopano fosę, natomiast od wschodu konstrukcję zabezpieczała rzeka Drwęca.

Podczas wojny golubskiej w 1422 roku, kiedy do walki z Zakonem Krzyżackim stanęły połączone siły Polski i Litwy, król Władysław Jagiełło rozkazał zniszczenie dużej części miejskich fortyfikacji, w tym najwyższej z czterech wież. Została ona podkopana, wskutek czego runęła do rzeki. Obecnie wzdłuż zachowanych elementów zaaranżowano urokliwy bulwar biegnący przy Drwęcy. Tym samym mury miejskie w Golubiu-Dobrzyniu, choć zachowane w mocno ograniczonym stopniu, mogą stanowić kolejny magnes na licznych Gości.

Powojenne modernizacje

Wraz z wpisaniem murów golubsko-dobrzyńskich do rejestru zabytków w 1959 roku pojawiła się szansa na ich konserwację. Odbywała się ona na przestrzeni dekad – najpierw w latach 50. oraz 60. Wykonawcą prac w tym zakresie były działające wówczas Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków. Kolejne duże działania podjęto w latach 90., między innymi rekonstruując dwie baszty i tworząc wspomniany wyżej bulwar nadrzeczny. Obecnie Goście Dworu Fijewo mają możliwość spacerować nim, podziwiając historyczne mury obronne w Golubiu-Dobrzyniu oraz urodę Drwęcy.

Poszukujesz więcej atrakcji w Golubiu-Dobrzyniu? Sprawdź nasz wpis Atrakcje turystyczne w Golubiu-Dobrzyniu.