W pierwszej połowie XIV wieku wokół miasta wzniesiono fortyfikację w postaci murów opatrzonych dodatkowo wieżami i basztami. Dziś mury obronne w Golubiu-Dobrzyniu są w dużej mierze wspomnieniem, albowiem zachował się ich zaledwie niewielki odcinek. Stanowi on jednak bardzo cenną atrakcję turystyczną. Nie tylko w skali samego miasta, ale całego regionu. Pod koniec lat 50. ubiegłego […]